Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #8 Vòng quay vốn chủ sở hữu

07/06/2023 - 06:27

#8 Vòng quay vốn chủ sở hữu

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Vòng quay Vốn chủ sở hữu.

Vậy vòng quay VCSH được tính nhứ thế nào?

Vòng quay VCSH được tính bằng cách lấy Doanh thu thuần chia cho VCSH bình quân

Vòng quay VCSH cho chúng ta biết được điều gì? 

Vòng quay VCSH cho biết một đồng VCSH tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu.