Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #13 Tổng quan báo cáo tài chính của một doanh nghiệp

21/06/2023 - 03:14

#13 Tổng quan báo cáo tài chính của một doanh nghiệp

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Tổng quan báo cáo tài chính của một doanh nghiệp.

Khi ra kinh doanh, điều mà một doanh nghiệp mong muốn nhất là kiếm được số tiền nhiều hơn số tiền bỏ ra ban đầu. Khi đó doanh nghiệp sẽ có lãi. Còn ngược lại thì doanh nghiệp sẽ lỗ.

Từ nguồn tiền ban đầu doanh nghiệp sẽ mua hàng hóa và các dịch vụ đầu vào (Tư liệu sản xuất, Sức lao động) -> Sau quá trình sản xuất và chuyển hóa -> Tạo ra hàng hóa và dịch vụ đầu ra -> Đem bán các thành phẩm này và mang lại một lượng tiền’ với kỳ vọng lớn hơn lượng tiền ban đầu.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những đặc thù riêng biệt, những mô hình kinh doanh khác nhau. Ví dụ doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp về dịch vụ. Tuy nhiên về bản chất thì chúng ta có thể hiểu mô hình của một doanh nghiệp sẽ đi theo một quá trình như trên chúng ta vừa phân tích.

Và tất cả quá trình này sẽ được thể hiện một cách cụ thể thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp, khi mà chúng ta đọc hiểu được báo cáo tài chính thì đồng nghĩa chúng ta hiểu được câu chuyện của doanh nghiệp đó đang diễn ra thế nào.