Trang chủ Phân Tích Cơ Bản Bài 11: Tiền Tệ là gì?

28/06/2021 - 03:04

Bài 11: Tiền Tệ là gì?

Tiền tệ có thể hiểu là bất cứ thứ gì có thể được chấp nhận rộng rãi trong việc thanh toán hàng hóa dịch vụ hay trong việc hoàn trả các món nợ. 

Định nghĩa Tiền Tệ

Tiền tệ có thể hiểu là bất cứ thứ gì có thể được chấp nhận rộng rãi trong việc thanh toán hàng hóa dịch vụ hay trong việc hoàn trả các món nợ.

Tiền tệ thường có 2 khái niệm đi kèm là đồng nội tệ và động ngoại tệ

  • Đồng nội tệ là đồng tiền pháp định của một quốc gia được dung để trao đổi tất cả hàng hóa dịch vụ trong quốc gia đó. Nếu lạm phát trong nước tăng, đồng nội tệ sẽ bị mất giá, sức mua kém hơn, sẽ mua được ít hàng hóa hơn
  • Đồng ngoại tệ là đồng tiền có nguồn gốc nước ngoài, hay tiền quốc tế được chấp thuận trong các giao dịch mua bán quốc tế hay có thể quy đổi sang nội tệ .

Đồng ngoại tệ mạnh thì sức mua của ngoại tệ với hàng hóa trong nước sẽ nhiều cao hơn, tức cũng một động ngoại tệ trước đây, nhưng bây giờ sẽ mua được nhiều hàng hóa nội địa hơn. Ở chiều ngược lại khi đồng ngoại tệ mạnh lên, tức đồng nội tệ sẽ mất giá tương đối so với ngoại tệ nên sẽ mua được ít hàng hóa nước ngoài hơn.

Còn trong trường hợp đồng ngoại tệ yếu, sức mua ngoại tệ kém đi, đồng nội tệ sẽ mạnh lên tương đối mua được nhiều hàng hóa nước ngoài hơn.

Các đồng tiền quốc tế là Đồng USD, bảng anh, đồng euro, đồng yên, rúp Nga đây là các đồng ngoại tệ được chấp nhận thanh toán trên toàn thế giới.