Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #9 Vòng quay tổng tài sản

07/06/2023 - 06:27

#9 Vòng quay tổng tài sản

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Vòng quay TTS.

Vậy vòng quay TTS được tính nhứ thế nào?

Vòng quay TTS được tính bằng cách lấy Doanh thu thuần chia TTS bình quân.

Vòng quay TTS cho chúng ta biết được điều gì?

Vòng quay TTS cho biết một đồng TTS tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.