Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #14 Cách đọc bảng cân đối kế toán

21/06/2023 - 03:17

#14 Cách đọc bảng cân đối kế toán

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đọc và hiểu Bảng cân đối kế toán.

Bảng cân đối kế toán là một lát cắt tại một thời điểm nhất định, ví dụ báo cáo năm thì là lát cắt tại thời điểm cuối năm, báo cáo quý thì cuối quý,… phản ánh toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo.

Cũng giống như việc 1 người đang sở hữu những tài sản gì, và tài sản đó được hình thành từ đâu rồi từ đó chúng ta đánh giá được xem tình hình tài chính của người đó có tốt không, có ổn định không? Hay đang có rủi ro phá sản?