Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #15 Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

21/06/2023 - 03:21

#15 Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Nếu bảng cân đối kế toán là một bức ảnh chụp nhanh tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm, thù báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giống như 1 cuốn video ghi lại những gì công ty đã làm được trong khoảng thời gian giữa 2 lần chụp ảnh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mang đến những thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận (LN) trong một kỳ hoạt động của DN. Báo cáo này giúp chúng ta nắm bắt được kết quả kinh doanh (lãi/ lỗ) trong kỳ báo cáo, có thể nhìn nhận được thực trạng doanh thu (DT), chi phí của doanh nghiệp, đồng thời dự báo được xu hướng tương lai để đưa ra những điều chỉnh hợp lý và kịp thời.

Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động về tài chính và hoạt động khác.