Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #23 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

29/06/2023 - 03:14

#23 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiềm hiểu về Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Hợp đồng tương lai là thỏa thuận pháp lý giữa hai bên tham gia về việc mua và bán lại một loại tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước tại ngày thực hiện giao dịch được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.  

Tại thị trường Việt Nam, trong giai đoạn đầu để từng bước giúp nhà đầu tư làm quen với công cụ đầu tư mới, thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam giao dịch 02 loại hợp đồng tương lai gồm: Hợp đồng tương lai chỉ số VN 30 và Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ.