Trang chủ Phân Tích Cơ Bản Bài 4: Thất nghiệp và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng Khoán

29/03/2021 - 04:31

Bài 4: Thất nghiệp và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng Khoán

Tỷ lệ Thất nghiệp là gì?

Tỷ lệ thất nghiệp là (%) số người thất nghiệp so với tổng số người trong lực lượng lao động

Tác động của Thất nghiệp tới nền kinh tế

  • Làm giảm thu nhập của cá nhân và nền kinh tế
  • Khiến nền kinh tế không thể đạt được hiệu quả
  • Có thể dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao
  • Không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng về mặt xã hội

Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

Đường cong Phillips thể hiện mối tương quan trái chiều giữa thất nghiệp và lạm phát. Hễ thất nghiệp giảm xuống thì lạm phát sẽ tăng lên.

Giả sử nếu nền kinh tế ở trạng thái toàn dụng nhân công, tức là tỷ lệ thất nghiệp gần như bằng 0 sẽ xảy ra tình trạng: Nếu doanh nghiệp nào muốn mở rộng sản xuất kinh doanh thì bắt buộc phải thuê thêm nhân công và họ buộc phải trả lương cao hơn thì mới có thể thu hút được nhân công từ nơi này nhảy việc sang nơi khác. Vì vậy, chi phí nhân công sẽ tăng mạnh bắt buộc sản phẩm phải tăng giá dịch vụ. Hiện tượng này xảy ra dây chuyền và khiến cho lạm phát gia tăng mạnh.

Chính phủ thử tham chiếu vào tình trạng thất nghiệp và lạm phát để quản lý vĩ mô và đưa ra chính sách nền kinh tế. Để thất nghiệp giảm, chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp khuyến khích sản xuất và tiêu dùng như là tăng cho vay, tăng trợ cấp, giúp kinh tế tăng trưởng và cũng gia tăng lạm phát. Có thể nói, lạm phát gia tăng đó là cái giá phải đánh đổi cho tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Tác động của thất nghiệp tới thị trưởng chứng khóa như thế nào

Năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất 4,65%, năm này GDP giảm rất thấp, thị trường cũng tạo đỉnh và bắt đầu xu hướng đi xuống mạnh. Năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn mức 2,9% nên đà giảm đã được kiềm lại . Tốc độ giảm chậm hơn và có sự phục hồi vào năm 2010. Năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất thị trường và thị trường cũng tạo đáy ngắn hạn và sau đó bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Năm 2014 – 2015, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ trở lại nên chứng khoán có đà tăng chậm lại. Năm 2017 -2018, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất gần đáy và thị trường chứng khoán cũng bắt đầu tăng mạnh trở lại.