Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #11 Vòng quay khoản phải trả

07/06/2023 - 06:31

#11 Vòng quay khoản phải trả

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Vòng quay Khoản phải trả.

Vòng quay khoản phải trả phản ánh khả năng chiếm dụng vốn đối với nhà cung cấp hoặc hiểu là chính sách thanh toán công nợ đối với nhà cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định.

Vậy vòng quay Khoản phải trả được tính bằng cách lấy Gía vốn hàng bán chia phải trả bình quân

Vòng quay càng cao cho biết khẳ năng thanh toán đối với nhà cung cấp tốt, tình hình tài chính mạnh. Tuy nhiên chưa hẳn đã tốt khi chưa chiếm được vốn của nhà cung cấp.

Vòng quay khoản phải trả thấp (Các khoản phải trả lớn), tiềm ẩn rủi ro về khẳ năng thanh toán, nhà cung cấp thường đánh giá khẳ năng tài chính doanh nghiệp kém, uy tín của doanh nghiệp có thể giảm sút trong mắt nhà cung cấp.