Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #19 Các loại lợi nhuận của doanh nghiệp

21/06/2023 - 03:36

#19 Các loại lợi nhuận của doanh nghiệp

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lợi nhuận là một chỉ số thể hiện được hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên chúng ta cũng có nhiều chỉ số khác nhau về lợi nhuận như EAT, EBT, EBIT, EBITDA. Vậy ý nghĩa của các chỉ số này là như thế nào?

EAT (Earnings after tax) – Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận mà doanh nghiệp, nhà đầu tư thu được sau khi trừ đi tổng chi phí và thuế phải nộp nhà nước. Lợi nhuận sau thuế còn được gọi là lợi nhuận ròng (lãi ròng).

Lợi nhuận trước thuế hay thu nhập trước thuế trong tiếng Anh là Earnings Before Tax (EBT). Là lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi trừ đi thuế phải nộp.

EBIT là viết tắt của Earnings Before Interest and Tax, hay Lợi nhuận trước lãi vay và thuế.

Chỉ số EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) là lợi nhuận trước lãi vay, trước thuế và trước khấu hao của một doanh nghiệp. Chỉ số EBITDA sử dụng đánh giá năng lực kinh doanh của doanh nghiệp khi không tính yếu tố thuế suất, lãi vay và chi phí khấu hao.